Zašto sarađivati sa nama?

Mi smo međunarodni pružalac EAP usluga u skladu sa međunarodnim (EAPA) i evropskim (EAEF) standardima. U pružanju EAP usluga, mi smo dugogodišnji partner vodećih svetskih pružilaca EAP usluga, odnosno ICAS World, CCS, Stimulus i Pulso.

Aktivno nastojimo da osnažimo poslodavce u brizi o zdravlju i blagostanju zaposlenih, uz pomoć kvalitetnih i holistički osmišljenih usluga, u čijem razvoju sarađujemo sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, medicine rada, ergonomije, bezbednosti i zdravlja na radu i pravo. Takođe, naša misija je da podignemo svest i edukujemo širu javnost o značaju brige o zdravlju zaposlenih, jer čvrsto verujemo da su zaposleni najveći kapital svake organizacije i da ulaganje u zdravlje i blagostanje rada organizacija se višestruko isplati.
0
Godina iskustva
0
država
0+
pretplatnika EAP
0
savetnika
0
časovna dostupnost

Naš tim

Ana Todorčević, master psiholog

REGIONAL HEAD OF OFFICE AND EAP COORDINATOR

Ana vodi kancelariju u Srbiji, u stalnom je kontaktu sa savetnicima i klijentima. Psihološkim savetovanjem sa klijentima različitog uzrasta i sa različitim psihološkim teškoćama se bavi već deceniju. Pored psihološkog savetovanja, priprema i vodi radionice iz oblasti mentalnog zdravlja, ličnog rasta i razvoja. Znanja i tehnike koje primenjuje u radu sa klijentima su bazirani na psihodinamskoj integrativnoj psihoterapiji. Pouzdana je i odgovorna i stalno radi na svom usavršavanju.

Katja Novak, diplomirani psiholog

HEAD OF COUNSELLOR NETWORK AND ACCOUNT COORDINATOR

Katja je rukovodilac savetnika i stara se da svoj savetodavni posao obavljaju kvalitetno i odgovorno i u skladu sa Etičkim kodeksom psihološke delatnosti. Organizuje supervizije i intervjue, čija je svrha unapređenje stručnosti i praćenje kvaliteta savetodavnih usluga. I sama radi u oblasti savetovanja sa pojedincima više od 10 godina. Takođe radi sa kompanijama i savetuje ih kako da uspešno implementiraju EAP u kompaniji i promovišu ga među zaposlenima. Priprema i vodi EAP prezentacije i druge radionice iz oblasti zdravlja na radnom mestu. Obučena je za EAP, neuro-lingvističko programiranje i kratku terapiju usmerenu na rešenje.

Julija Peklar, diplomirani psiholog

ACCOUNT COORDINATOR

Julija je u redovnom kontaktu sa klijentima i stara se da se EAP pravilno implementira u kompaniji. Takođe priprema i vodi radionice iz oblasti zdravlja na radnom mestu, a sa pojedincima radi savetovanja više od 10 godina. Aktivno istražuje i radi u oblastima koje se odnose na promociju zdravlja na radnom mestu, lični razvoj i zaštitu mentalnog zdravlja, aktivno i zdravo starenje. Obučena je u oblasti EAP-a, intervencije u psihološkoj krizi i kratke terapije usmerene na rešenje.

Alenka Korez Gajšek, diplomirani kulturolog i magistar zakonskih i porodičnih studija

COORDINATOR OF THE COUNSELLOR NETWORK

U okviru EAP programa, Alenka koordinira mrežu savetnika u Sloveniji i drugim zemljama bivše Jugoslavije. Takođe priprema i vodi radionice za različite grupe zaposlenih iz oblasti zdravih stilova života, jačanja mentalnog zdravlja na radnom mestu i dr. Već nekoliko godina radi i u oblasti savetovanja, sa završenom edukacijom iz kratke terapije usmerene na rešenje. Pošto je njena strast pisana reč, svoje znanje i iskustvo voli da pretoči u različite stručne, informativne i promotivne materijale iz navedenih oblasti. Istražuje različite tehnike disanja i opuštanja.

Monika Ficjan, magistar psihologije

HEAD OF TRAINING DEVELOPMENT AND EAP COORDINATOR

Monika se više bavi vidljivošću EAP-a i promocijom naših usluga na društvenim mrežama, a brine se i o aktuelnom sadržaju naših veb stranica. Bavi se i istraživačkim i aplikativnim radom u oblasti promocije zdravlja na radnom mestu, priprema i vodi radionice iz oblasti očuvanja i jačanja mentalnog zdravlja, pozitivne psihologije, efikasne komunikacije i agilnog upravljanja radnim timovima. Poseduje sertifikat iz psihološke prve pomoći i sertifikovani je stručnjak za EAP.

Mateja Zorc, diplomirani politolog

PROJECT MANAGER

Mateja brine o pripremi i realizaciji projekata iz oblasti zdravlja na radnom mestu. Priprema dokumentaciju za podnošenje projekata na javne tendere, učestvuje u formiranju partnerstava za realizaciju većih projekata i obezbeđuje postizanje ciljeva i indikatora projekta. Poseduje dugogodišnje iskustvo u traženju i odabiru kadrova, a istovremeno svojim bogatim znanjem pruža podršku svim zaposlenima u sprovođenju administracije za sve oblasti. Odlikuje se dobrom organizacijom i profesionalnošću.

Katja Lorbek

HR administrator

Katja brine o organizaciji i vođenju kadrovske evidencije, vodi dokumentaciju i ažurira interne baze podataka. Takođe učestvuje u projektima koji imaju za cilj promociju zdravlja na radnom mestu. Svoj posao obavlja odgovorno, sa pozitivnim pristupom, tačnošću i pouzdanošću.

Igor Hrast

ACCOUNT MANAGER AND HEAD OF MARKETING

Igor učestvuje u formulisanju marketinške politike EAP servisa i učestvuje u zaključivanju ugovora sa novim klijentima. Takođe redovno prati trendove i inovacije u oblasti EAP-a u Evropi i svetu, te se shodno tome brine o razvoju EAP-a kako u Sloveniji tako i u zemljama bivše Jugoslavije u skladu sa promenljivim potrebama tržišta. Takođe brine o povezivanju sa domaćim i stranim stručnjacima iz oblasti EAP i zdravlja na radnom mestu, u cilju razmene znanja, iskustava i dobre prakse.

Mreža savetnika

Inostranstvo

Takođe pružamo EAP uslugu u inostranstvu, sa mrežom iskusnih savetnika u:

  • Bosni i Hercegovini,
  • Crnoj Gori,
  • Hrvatskoj,
  • Severnoj Makedoniji i
  • Sloveniji.