Međunarodno uređeno sistemsko rešenje, u okviru kojeg kompanija zaposlenima i članovima njihovih užih porodica (partneru, deci) pruža neposrednu psihološku podršku 24/7 i pomaže u rešavanju različitih teškoća u službenom i privatnom životu. Pravovremenim rešavanjem problema sprečavamo da se oni produbljuju i počnu negativno da utiču na zdravlje, blagostanje i radnu produktivnost pojedinca.

U okviru EAP-a pojedinac ima na raspolaganju ograničen broj savetovanja (obično 5 do 6 sesija godišnje ili po problemu). EAP ima  mrežu iskusnih savetnika širom Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Primenom EAP-a radne organizacije mogu dugoročno smanjiti apsentizam, prezentizam, fluktuaciju i opterećenost menadžera te istovremeno poboljšati organizacionu kulturu, reputaciju i konkurentnost kompanije.

EAP usluge pružamo u skladu sa standardima međunarodnog udruženja stručnjaka, t.j. EAPA (Employee Assistance Professionals Association) i European EAEF (Employee Assistance European Forum).

EAP Brošura
ЕАП брошура

Bitni elementi EAP-a su:

Pojedincu su dostupni različiti oblici savetovanja.

Iskusni i stručno obučeni savetnici (psiholozi, psihoterapeuti) pomažu u rešavanju problema na poslu ili u privatnom životu.

Kontaktirajte nas za više informacija!