Employee Assistance European Forum (EAEF)

EAEF je osnovan 2002. kako bi okupio srodne EAP profesionalce u Evropi. Trenutno ima više od 60 članova iz 23 evropske zemlje. Članstvo je otvoreno za sve pojedince i organizacije uključene u oblast EAP-a u Evropi.

Svake godine EAEF organizuje konferenciju na kojoj predstavlja aktuelna istraživanja, trendove, inovacije u oblasti EAP-a, promoviše međunarodnu integraciju i prenosi dobre prakse.

Za više informacija posetite: www.eaef.org

Employee Assistance Professionals Association (EAPA)

EAPA je najveće i najstarije udruženje stručnjaka EAP-a, osnovano 1971. godine. Članovi udruženja dolaze iz više od 40 zemalja sveta. Najveći broj članova dolazi iz SAD, gde je i sedište udruženja. Misija udruženja je zagovaranje visokih standarda implementacije EAP-a širom sveta i dalji razvoj i usavršavanje EAP stručnjaka. U tu svrhu, između ostalog, organizuje godišnje konferencije, izdaje Journal of Employee Assistance i sprovodi razne obuke za stručnjake iz oblasti EAP-a.

Za više informacija posetite: www.eapassn.org

Aktivni smo članovi oba udruženja, što znači da učestvujemo na konferencijama, prisustvujemo drugim događajima koje organizuju udruženja i povezujemo se sa drugim EAP provajderima u Evropi, sa ciljem razmene znanja i iskustva i stalnog prilagođavanja EAP-a potrebama tržišta koje se brzo menjaju.