Mentalno i fizičko zdravlje idu ruku pod ruku, jer je bolje mentalno zdravlje uslovljeno dobrim fizičkim zdravljem i obrnuto. Fizička aktivnost blagotvorno utiče na emocionalna stanja pojedinca, jer izaziva podizanje pozitivnog raspoloženja. Dokazano je da ljudi sa visokim nivoom redovne fizičke aktivnosti imaju veći nivo pozitivnih emocija, npr. pokazuju više interesovanja, entuzijazma i budnosti u poređenju sa ljudima koji imaju umerenu ili nisku fizičku aktivnost. Redovna fizička aktivnost je takođe povezana sa manjom incidencom simptoma depresije i anksioznosti.

Većina istraživača poboljšanje raspoloženja nakon opuštajuće fizičke aktivnosti pripisuje povećanoj koncentraciji serotonina i norepinefrina, poznatijih kao „hormoni sreće“. Serotonin je neurotransmiter koji igra važnu ulogu u regulisanju mnogih fizioloških funkcija, npr. učenje, pamćenje, san, apetit, telesna temperatura, raspoloženje, dok noradrenalin okrepljuje mozak, a pre svega stimuliše sposobnost opažanja, motivaciju i energiju.

Aktivne pauze tokom rada su uspešna strategija za upravljanje rizikom od produženog sedenja ili ponavljanja pokreta. To su redovne kratke radne pauze tokom kojih menjamo položaj, što može da podrazumeva šetnju po prostorijama, vežbe istezanja ili jačanja i nekoliko dubokih udisaja svežeg vazduha.

 

Pozitivni efekti aktivnih pauza

Fizičko vežbanje u aktivnim pauzama snižava krvni pritisak, povećava potrošnju kalorija i posledično snižava indeks telesne mase, povoljno utiče na pokretljivost ručnog zgloba i donjeg dela leđa, povećava motivaciju i zadovoljstvo na poslu, smanjuje bes, stres, umor i osećanje depresivnosti. Važniji efekti fizičke aktivnosti na mentalne sposobnosti manifestuju se kao pojačano kreativno mišljenje, veća brzina obrade informacija i učenja i bolje veštine pamćenja, efikasnije rešavanje problema, što podstiče produktivnost rada, poboljšava koncentraciju i utiče na smanjenje grešaka u radu.

Takođe pozitivno utiče na emocionalnu snagu, otpornost na stres i upravljanje stresom, što znači da će zaposleni koji prave aktivne pauze na poslu biti otporniji na nagle promene u organizaciji.

Prednost aktivnih pauza je svakako to što zaposlenima nije potrebno mnogo vremena, prostora ili opreme za njih. Za obavljanje aktivnosti mogu koristiti i zgodne stvari koje pronađu na radnom mestu – konopac za pomoć pri vežbama istezanja, nameštaj za vežbe snage i stolicu za vežbe za kičmu.

Za dodatne savete i podršku u sprovođenju aktivnih pauza ili drugih aktivnosti promocije zdravlja na radnom mestu, kontaktirajte nas.